Fakta o firmě Jaga

Od svého založení v roce 1962 prožívá firma Jaga neustálý růst. V roce 2010 zaměstnávala Jaga 650 pracovníků, kteří společně dosáhli obratu ve výši 75.000.000 Euro. Ročně se vyrobí 350.000 metrů otopných těles Low-H2O, 100.000 dekoračních otopných těles a 10.000 metrů projekčních obkladů, jakož i velký počet ohřívačů vzduchu. Toto je pouze mezistupeň, neboť firma Jaga by chtěla v dohledné budoucnosti svůj obrat zdvojnásobit.

Jak v západní, tak i ve východní Evropě má Jaga ve výrobě měděných a hliníkových otopných těles Low-H2O podíl na trhu 75 %. Jaga je aktivní v celé Evropě, od Islandu až po Turecko, a má pobočky v Belgii, Německu, Francii, České republice, Velké Británii a Holandsku. Nadto podnik vyváží také do Austrálie, Číny a Japonska.

Firma Jaga nenechává nic mimo svou pozornost, aby zlepšila kvalitu a ještě lépe vyhověla požadavkům trhu. Za tímto účelem disponuje podnik vlastním výzkumným a vývojovým oddělením, kde pracuje 32 plně zaměstnaných pracovníků. Ročně se investuje 3.750.000 Euro do výzkumu, vývoje nových technologií a strojů. Výrobní plocha byla rozšířena na celkovou plochu 45.000 m2. Nové budovy mají sloužit především k tomu, aby byla uspokojena stále rostoucí poptávka po dekoračních otopných tělesech a po otopných tělesech Low-H2O.

Když teplo dostává formu
Tak lze stručně a jadrně vyjádřit základní filozofii firmy Jaga. Jaga láme tradiční myšlení a překvapuje topenářskou branži již po desítky let zcela novými koncepcemi a výrobky, jak v technickém, tak i v estetickém ohledu. Kolekce Low-H2O jako špičková technická alternativa k plochým otopným tělesům, Taboe jako první sušák ručníků s centrálními kolektory, Geo jako první průtokové otopné těleso z přírodního kamene, Iguana s úplně novou výrobní technologií a s neomezeným množstvím forem: to všechno jsou příklady inovačního úsilí a tvořivého myšlení firmy Jaga. Vize podnikového vedení a součinnost všech spolupracovníků firmy Jaga přispívá ke společnému cíli: tvořivý a funkční design výrobků, který osloví smysly.

Tvořivý, funkční, smysly oslovující topenářský design
Během let se firma Jaga projevila jako pionýr topenářské branže. Model Taboe s centrálními kolektory připravil cestu novému tvarování. Včera to byl ještě objev a dnes je to již normou.

Vize
Jaga nevyrábí žádná otopná tělesa jako všichni ostatní, nýbrž nabízí tvořivá a funkční topná řešení s odvážnou estetikou. Použitím jiných výrobních technik a nových pracovních materiálů vznikají osvěžující, nové vzhledové formy zvláštního charakteru. Otopná tělesa firmy Jaga se začlení bezproblémově a diskrétně do každého vnitřního zařízení, avšak zachovávají si vlastní kouzlo i vlastní vyzařování. Tato vize je zcela jiná než pouhá snaha o topení. Otopná tělesa firmy Jaga jsou určena pro lidi, kteří jsou otevření pocitům pohody, a vnímají prostor, estetiku, symboliku, barvy, atd. Otopná tělesa firmy Jaga hřejí nejen Váš dům, ale také Vaše srdce.

Naprostá kvalita
Vedle úsilí o vzhled výrobků hraje snaha o kvalitu ústřední roli v podnikové strategii firmy Jaga. Od prvního návrhu výrobku až k jeho dodávce se každý stejnou měrou snaží splnit očekávání zákazníka. Svařovací postupy s neviditelnými sváry, elektrostatická lakovací technika, celková výrobní technologie vedou k výrobkům, které jsou požitkem pro oko. První generace výrobků Jaga byla dodána v 60. letech a ony ještě dnes plní svůj účel bez připomínek! Proto může firma Jaga bez rozmýšlení dát záruku 30 let.

Ekologické inženýrství
Od svého založení v 60. letech byla si firma Jaga vědoma vlivu na životní prostředí a ne až teprve tehdy, kdy se to v posledních letech stalo módou. Péče o životní prostředí je při všech strategických rozhodnutích podstatným hlediskem, takže je volena vždy ta nejčistší výrobní technologie. Dlouho před zavedením přísných ekologických norem byly výrobky firmy Jaga ekologicky čistě lakovány vyloučením ředidel. Úsilí firmy Jaga o životní prostředí je pevnou součástí energeticky úsporné technologie Low-H2O: zcela nepatrné množství vody přesně odpovídá nutnosti zacházet úsporně s energií. Proto vystupuje firma Jaga jako partner různých iniciativ, které si stanovily za cíl vyzkoušet a podporovat trvale udržitelný způsob výstavby: European Eco Design Network, Eurecobuild, Centrum Duurzaam Bouwen, atd.