Jaga Hodnoty

JAGA MĚNÍ TRADIČNÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ.
Soustřeďováním se na inovaci a kreativitu od svého založení v roce 1962, se společnost Jaga stala předním výrobcem otopných těles v Evropě. Jaga symbolizuje pevné životaschopné společenství, svobodu a sociální zodpovědnost, což se odráží na našich vztazích s klienty, dodavateli a zaměstnanci. Jaga láme tradiční způsob myšlení a překvapuje topenářskou branži již po desítky let zcela novými koncepcemi a výrobky, jak v technickém, tak i estetickém ohledu.


Respect Nature
Průlom v tradičním způsobu myšlení investováním do vývoje inovativních produktů, které mají nižší spotřebu energie a paliva. Výběr nejekologištější a udržitelné cesty by již neměl být možností, ale naopak by to měla být přirozená volba!
"Nejsem spokojen s naším současným způsobem života a nesmírnou rychlostí při níž spotřebováváme naše přírodní zdroje a zatěžujeme naši planetu Zemi. Myšlenky vzešlé z tohoto tématu usilují o získání dlouhodobě udržitelné rovnováhy mezi člověkem a životním prostředí. Ale také respekt k naši planetě Zemi a našim dědicům."

Awake The Artist
Použití nových materiálů a výrobních technik neslouží pouze pro lepší výkonnost, ale je cestou, která vede přes design a povyšuje jaga produkty od designových předmětů na předměty umělecké ….
"Umění nás konfrontuje s námi samými. Jeho schopností je rozvinout naše vědomí a přimět nás k nové dimenzi chápání našeho života. Umění nám pomáhá růst, měnit se a rozvíjet se. V každodenním životě může ovlivňovat naše nálady a jednání, to jak prožíváme náš čas na Zemi. Někteří lidé zastávají názor, že umění může zachránit naši planetu."

Dream a Future
Očekáváme a vytváříme inovativní výrobky pro vaši budoucnost. Vyvíjíme nové technologie pro lepší a čistější podnebí a komfortní systémy.
"Naše jedinečné myšlení nás od počátku do konce milénia dovedlo k takovému stupni dokonalosti, který nám umožnil vyslat člověka na Měsíc! Teď však jsme nuceni použít naši inteligenci k nalezení ekologických cest do budoucnosti a využití zdrojů v rozumné a udržitelné míře. Dokonce si umíme představit život bez energie a surovin!"

Create Emotion
Spojení našeho jména s událostmi, sporty a aktivitami, které stejně tak jako Jaga obsahují vášeň, dynamičnost a zkušennosti.
"Život je zkušenost. Sdílejte vášeň, emoce, atmosféru, při každé sportovní disciplíně nebo výstavě. A s našimi výrobky! Vlastníme nejunikátnější klimatickou laboratoř- Jaga Experience Lab a nejunikátnější vozidlo- Jaga Experience truck, aby přinesli naše produkty a nadšení do světa."

Building Bridges
Sdílíme vědomosti, budujeme systém, hledáme další svobodomyslné společnosti a lidi. Spojme síly k vytvoření lepších produktů a lepšího světa.
"Klíč ke zlepšení je založen na sjednocení ekonomů a kreativních duší. Jinými slovy, stavěním mostů mezi materialismem a spiritualismem. Nesvěřujte svět vypočítavcům! Spojte je s odlišnými myšlenkami. Společně mohou vyvinout unikátní a kreativní nový svět."

VÍCE INFO